Wydarzenia

25.04-5.05.1997r. - pierwsza operacja;pobyt w szpitalu na oddziale chirurgii Dziecięcej w  Koninie.
8.04 - 17.04.1998r. - zapalenie płuc; pobyt w szpitalu na oddziale Dziecięcym w Turku.

24.04.2001r. - badania w szpitalu MSWIA w Poznaniu.

26.08 - 31.08.2001r. - pobyt w szpitalu na oddziale Chirurgii Dziecięcej w CZD w  Warszawie.

13.09 - 23.09.2004r. - pobyt w szpitalu w Klinice Onkologii w CZD w Warszawie
(I chemioterapia)

14.09 - 23.09.2004r. - II chemioterapia

15.11. - 24.11.2004r. - III chemioterapia

13.12 - 12.12.2004r. - IV chemioterapia

12.01 - 21.01.2005r. - V chemioterapia

14.02 - 23.02.2005r. - VI chemioterapia

31.03 - 1.04.2005r. - pobyt w Klinice Chirurgii Dziecięcej w CZD w Warszawie
(założenie dojścia centralnego)

1.04 - 10.04.2005r. - VII chemioterapia

2.05 - 11.05.2005r. - VIII chemioterapia

2.06 - 11.06.2005r. - IX chemioterapia

5.07 - 14.07.2005r. - X chemioterapia

4.08 - 13.08.2005r. - XI chemioterapia

5.09 - 14.09.2005r. -  XII chemioterapia

14.10.2005r. - badania CT naczyniaka

20.07.2006r. - operacja usunięcia dojścia centralnego w CZD w Warszawie

14.10.2007r. - konsultacja w Uniwersyteckiej Klinice w Berlinie.

5.03.2008r. - CT jamy brzusznej.

15.07 -17.07.2008r. - badania w CZD w Warszawie

31.07.2008r. - pobyt na oddziale Dziecięcym w  Koninie; badania EKG i  echo kardiologiczne.

2.02 - 10.02.2009r. - konsultacja i operacja w niemieckiej klinice.

16.06 - 23.06.2009r. - druga operacja w "Zentrum für vasculäre Malformationen bei Kinder - Kinderchirurgie Klinike" w Berlinie.

11.02.2010r. - badania kontrolne w Klinice w Berlinie.

10.06.2010r. - badania kontrolne w CZD w Warszawie

16.06.2010r. - trzecia operacja w klinice w Berlinie.

4.11.2010r. - badania kontrolne w Klinice w Berlinie.

3.09.2012r. - konsultacja w Klinice w Hamburgu.